ម៉ូដ​ខោអាវ និង កាបូប​ពេញនិយម ធ្វើ​ពី​អញ្ចឹង​សោះ​!​

6 Videos


ក្រឡេកមើលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកហើយសួរថា តើអ្នកមើលឃើញអ្វីខ្លះ? អ្នកដែលមានគំនិតសិល្បៈច្នៃប្រឌិតក្នុងខ្លួនគឺតែងតែសម្លឹងឃើញជានិច្ចនូវរបស់មានប្រយោជន៍នៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេ ជាស្ដែងដូចជារូបថតមួយចំនួនដែល «ប្រជាប្រិយ» លើកយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់នៅខាងក្រោមនេះ គឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យមួយដែលស្ទើរតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ ។

ម៉ូដ​ខោអាវ និង កាបូប​ពេញនិយម ធ្វើ​ពី​អញ្ចឹង​សោះ​!​

P9

ម៉ូដ​ខោអាវ និង កាបូប​ពេញនិយម ធ្វើ​ពី​អញ្ចឹង​សោះ​!​

មានក្រុមមួយឈ្មោះថា «pirate printer» ពួកគេបានយកទឹកខ្មៅទៅលាបជាមួយគម្របលូ និង ឥដ្ឋ តាមដងផ្លូវដើម្បីបោះពុម្ពលើអាវ យឺត និង ការបូបយួរដៃបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតបំផុត ដែលទាំងនេះគឺជាគំនិតមួយដ៏អស្ចារ្យ ។ បើយើងមិនដឹងប្រភព ពុម្ពនៅលើអាវយឺត និង ការបូបយួរដៃទាំងនេះមានប្រភពមកពីណា ប្រហែលជាយើងអាចគិតថាវាជាស្លាកសញ្ញាល្បីៗណាមួយក៏ថាបាន ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាបានមកពីគម្របលូ និង ឥដ្ឋនៅតាមផ្លូវសារធារណៈប៉ុណ្ណោះ ។

ម៉ូដ​ខោអាវ និង កាបូប​ពេញនិយម ធ្វើ​ពី​អញ្ចឹង​សោះ​!​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា អាវយឺត និង កាបូបយួររបស់ក្រុម «pirate printer» នេះដែរគឺពួកគេបានដាក់លក់នៅលើ Online ៕ (ប្រភព៖ បដផេនដា) កុសល

ម៉ូដ​ខោអាវ និង កាបូប​ពេញនិយម ធ្វើ​ពី​អញ្ចឹង​សោះ​!​ម៉ូដ​ខោអាវ និង កាបូប​ពេញនិយម ធ្វើ​ពី​អញ្ចឹង​សោះ​!​ម៉ូដ​ខោអាវ និង កាបូប​ពេញនិយម ធ្វើ​ពី​អញ្ចឹង​សោះ​!​ម៉ូដ​ខោអាវ និង កាបូប​ពេញនិយម ធ្វើ​ពី​អញ្ចឹង​សោះ​!​ម៉ូដ​ខោអាវ និង កាបូប​ពេញនិយម ធ្វើ​ពី​អញ្ចឹង​សោះ​!​ម៉ូដ​ខោអាវ និង កាបូប​ពេញនិយម ធ្វើ​ពី​អញ្ចឹង​សោះ​!​ម៉ូដ​ខោអាវ និង កាបូប​ពេញនិយម ធ្វើ​ពី​អញ្ចឹង​សោះ​!​