សំបុត្រ​​ចូល​មើល​កម្ពុជា និង​សិង្ហបុរី​ ​ល្ងាច​នេះ​លក់​អស់​ទាំង​ពីរ​ប្រភេទ​ហើយ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​ CLEAR ​

 

​តាម​​ Page ​ផ្លូវ​ការ​របស់​សហព័ន្ធ​កីឡា​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​​ ​​​ឲ្យ​ដឹង​ថា​​សំបុត្រ​ចូល​មើល​ការ​ប្រកួត​​មិត្ត​ភាព​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​ និង​​សិង្ហបុរី​​​ល្ងាច​នេះ​​ទាំង​តំបន់​មាន​ដំបូល និង​តំបន់​គ្មាន​ដំបូល​បាន​លក់​អស់​ហើយ។

 

សំបុត្រ​​ចូល​មើល​កម្ពុជា និង​សិង្ហបុរី​ ​ល្ងាច​នេះ​លក់​អស់​ទាំង​ពីរ​ប្រភេទ​ហើយ

 

​​​ចំណែក​​​ការ​​​​​បញ្ជាក់​ពី​សហព័ន្ធ​​បន្ថែម Sabay ​​ទាក់​ទង​​តាម​ទូរសព្ទ​​មិន​បាន​​​​​ទេ។​

 

សំបុត្រ​​ចូល​មើល​កម្ពុជា និង​សិង្ហបុរី​ ​ល្ងាច​នេះ​លក់​អស់​ទាំង​ពីរ​ប្រភេទ​ហើយ

 

សំបុត្រ​​ចូល​មើល​កម្ពុជា និង​សិង្ហបុរី​ ​ល្ងាច​នេះ​លក់​អស់​ទាំង​ពីរ​ប្រភេទ​ហើយ

 

អត្ថបទ​៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​