កម្ពុជា លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​ទទួលយក​ប្រាក់​យន់​ពី​អ្នកទេសចរ​ចិន

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងទេសចរណ៍​និង​ជា​អ្នកនាំពាក្យ​លោក ទិ​ត ចន្ថា បាន​មានប្រសាសន៍​ពី​ម្សិលមិញ​ថា ក្រសួងទេសចរណ៍​ចេញ​គោលការណ៍​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​មាន​ការទទួល​លុយ​យន់​ពី​អ្នកទេសចរ​ជា​លក្ខណៈ​ពេញលេញ​ចាប់ពីពេលនេះ​ដោយ​ក្រសួង​អះអាងថា​គោលការណ៍​ថ្មី​នេះ​នឹង​អាច​ទាក់ទាញ​អ្នកទេសចរ​ចិន​មក​កម្ពុជា​កាន់តែច្រើន​