តើ iPhone 7 បង្ហាញខ្លួនថ្ងៃណា? កម្ម៉ង់ទិញបានថ្ងៃណា? ចេញលក់ជាផ្លូវការថ្ងៃណា?

តើ iPhone 7 បង្ហាញខ្លួនថ្ងៃណា? កម្ម៉ង់ទិញបានថ្ងៃណា? ចេញលក់ជាផ្លូវការថ្ងៃណា?

បើយោងតាមរបាយការណ៍ដ៏ទំនងជាជាក់លាក់មួយពីក្រុមការងារ Evan Blass បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា
iPhone 7 នឹងដាក់ឱ្យបញ្ជាកម្ម៉ង់ទិញនៅថ្ងៃទី 9 កញ្ញាខាងមុខនេះហើយ។ ដោយក្នុងនោះដែរលោកបានបង្ហើបប្រាប់ថា ការបង្ហាញខ្លួនឯណោះវិញគឺអាចជាថ្ងៃទី 6 ឫ 7 ខែកញ្ញាវិញ
ផ្ទុយពីការលើកឡើង ថ្ងៃមុនថាទី 12 កញ្ញា។ បន្ថែមពីនេះទៀតសំរាប់ការចេញលក់ជាផ្លូវការគឺ ថ្ងៃទី 16 កញ្ញា
ដែលមាននៅក្នុង Apple Store សាខាធំៗនៅលើពិភពលោកផ្ទាល់ រីឯមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនអាចទាយទុកមុនបាននោះឡើយ។

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
តើ iPhone 7 បង្ហាញខ្លួនថ្ងៃណា? កម្ម៉ង់ទិញបានថ្ងៃណា? ចេញលក់ជាផ្លូវការថ្ងៃណា?

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
តើ iPhone 7 បង្ហាញខ្លួនថ្ងៃណា? កម្ម៉ង់ទិញបានថ្ងៃណា? ចេញលក់ជាផ្លូវការថ្ងៃណា?

ចុះថ្ងៃទី28 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2016 ម៉ោង 05:57 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ