មនុស្ស​កកកុញ​ មុន​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្ដរជាតិ​ កម្ពុជា​-សិង្ហបុរី​

នៅ​សល់​ពេល​មិន​ដល់​មួយ​ម៉ោង​ទៀត​ទេ ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​ Clear រវាង​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ កម្ពុជា និង​សិង្ហបុរី នឹងចាប់​ផ្ដើម ប៉ុន្ដែ នៅ​មុន​នៃ​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​​ការប្រកួត​មក​ដល់ នៅ​ឯពហុកីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ គឺ​មាន​មនុស្ស​ជាច្រើន​បាន​ចូលរួម​ទស្សនា​កកកុញ​ហើយ​នៅ​ពេល​នេះ។

 

សូមចុចអាន៖ ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​ CLEAR ​

សូមចុចអាន៖  គ្រូ​​កម្ពុជា និង​​គ្រូ​សិង្ហបុរី​និយាយ​អ្វី​ខ្លះ​ មុន​ប៉ះ​​គ្នា​ល្ងាច​នេះ?

 

សូមទស្សនា​រូបភាព​ទាំង​៣ នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

 
មនុស្ស​កកកុញ​ មុន​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្ដរជាតិ​ កម្ពុជា​-សិង្ហបុរី​

 

មនុស្ស​កកកុញ​ មុន​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្ដរជាតិ​ កម្ពុជា​-សិង្ហបុរី​

 

មនុស្ស​កកកុញ​ មុន​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្ដរជាតិ​ កម្ពុជា​-សិង្ហបុរី​

 

មនុស្ស​កកកុញ​ មុន​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្ដរជាតិ​ កម្ពុជា​-សិង្ហបុរី​

 

មនុស្ស​កកកុញ​ មុន​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្ដរជាតិ​ កម្ពុជា​-សិង្ហបុរី​

 
មនុស្ស​កកកុញ​ មុន​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្ដរជាតិ​ កម្ពុជា​-សិង្ហបុរី​

 

រូបថត៖ ទូរសព្ទ