មើល​តារា​ស្រី​រូប​ណា​ Cute ជាង​គេ​ក្នុង​ម៉ូដ​សក់​បួង២​ដុំ​កំពុង​ពេញ​និយម

កាល​ពី​មុន​នារី​ៗ​​ពេលធុញ​​​ឬ​ខ្ជិល​តុបតែង​ម៉ូដ​សក់​ ការបួង​សក់ឡើង​លើ​១ដុំ​ជា​ជម្រើស​ល្អ​បំផុត ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន​​ម៉ូដ​សក់​បួង​ឡើង​លើ​​២​ដុំ​កំពុង​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ ជា​ពិសេស​នារី​ក្មេង​ៗ។ សូម្បី​តារា​មួយ​ចំនួន​ក៏​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​ម៉ូដ​នេះ​ដែរ ឥលូវ​ក្រឡេក​មើល​តារា​ស្រី​ថៃល្បី​ៗ​ ទាំង​នេះ​ថា នរណា​គូរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​ជាង​គេ​ក្នុង​ម៉ូដ​សក់​បួង២​ដុំ​នេះ?

 

១.Chompoo Araya

 

មើល​តារា​ស្រី​រូប​ណា​ Cute ជាង​គេ​ក្នុង​ម៉ូដ​សក់​បួង២​ដុំ​កំពុង​ពេញ​និយម

 

២.Wanida Termthanaporn

 

មើល​តារា​ស្រី​រូប​ណា​ Cute ជាង​គេ​ក្នុង​ម៉ូដ​សក់​បួង២​ដុំ​កំពុង​ពេញ​និយម
៣.Min Peechaya Wattanamontree

 

មើល​តារា​ស្រី​រូប​ណា​ Cute ជាង​គេ​ក្នុង​ម៉ូដ​សក់​បួង២​ដុំ​កំពុង​ពេញ​និយម

 

៤.Bella Vanita

 

មើល​តារា​ស្រី​រូប​ណា​ Cute ជាង​គេ​ក្នុង​ម៉ូដ​សក់​បួង២​ដុំ​កំពុង​ពេញ​និយម

 

៥.Sushar Manaying

 

មើល​តារា​ស្រី​រូប​ណា​ Cute ជាង​គេ​ក្នុង​ម៉ូដ​សក់​បួង២​ដុំ​កំពុង​ពេញ​និយម
៦.Rasri Balenciaga

 

មើល​តារា​ស្រី​រូប​ណា​ Cute ជាង​គេ​ក្នុង​ម៉ូដ​សក់​បួង២​ដុំ​កំពុង​ពេញ​និយម
៧.Sammy Cowell

 

មើល​តារា​ស្រី​រូប​ណា​ Cute ជាង​គេ​ក្នុង​ម៉ូដ​សក់​បួង២​ដុំ​កំពុង​ពេញ​និយម
៨.Esther Supreeleela

 

មើល​តារា​ស្រី​រូប​ណា​ Cute ជាង​គេ​ក្នុង​ម៉ូដ​សក់​បួង២​ដុំ​កំពុង​ពេញ​និយម
៩.Chippy Sirin Preediyanon

 

មើល​តារា​ស្រី​រូប​ណា​ Cute ជាង​គេ​ក្នុង​ម៉ូដ​សក់​បួង២​ដុំ​កំពុង​ពេញ​និយម

 

១០.Mind Napasasi Surawan

 

មើល​តារា​ស្រី​រូប​ណា​ Cute ជាង​គេ​ក្នុង​ម៉ូដ​សក់​បួង២​ដុំ​កំពុង​ពេញ​និយម

 

ចុចអាន៖ តារា​ស្រី​ថៃ​​៩រូប នរណា​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​​ឯកសណ្ឋាន​សិស្ស?

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ kapook