ផាប់ ឃីស ដើរ​រក​ទិញ​ផ្កា​ជូន​​នារីណា?

រូប​ភាព​របស់​តារា​សម្ដែង  ផាប់ ឃីស ដែល​បាន​ទិញ​ផ្កា​មួយ​កន្ត្រក​ធំ​នោះ​ បាន​ចោទជា​ចម្ងល់​របស់​ក្រុម​អ្នក​ប្រមាញ់​​របស់ Sabay ព្រោះ​មិន​ដឹង​នោះ​អំណោយ​សម្រាប់​ជា​អ្នក​ណា។

 

ផាប់ ឃីស ដើរ​រក​ទិញ​ផ្កា​ជូន​​នារីណា?

 

ទាក់ទិន​នឹង​ចម្ងល់​នេះ​តួ​ប្រុស​ក្នុង​បទ “១០០ ពិន្ទុ” បាន​ចេញ​មុខ​មក​បញ្ជាក់​ថា​រូបភាព​ដែល​លោក​បាន​ទៅ​ផ្សារ​ធំ​ថ្មី​ទិញ​ផ្កា​នោះ គឺ មិន​បាន​យក​ទៅ​ឲ្យ​នារី​ណា​ផ្សេង​ឡើយ តែ​លោក​ទិញ​ដើម្បី​ជូន​អ្នក​ម្ដាយ​របស់​លោក​ទៅ​វិញ​ទេ។ “អូហ៍ ​យូរ​ដែរ​ហើយ ដែល​បង​បាន​ទៅ​ដើរ​ផ្សារ​រក​ទិញ​ផ្កា​ជូន​ម៉ាក់​បង​ក្នុង​ឱកាស​ពិសេស​មួយ តែ​​មិន​មែន​ជូន​អ្នក​ណា​ផ្សេង​ទេ”៕

 

ផាប់ ឃីស ដើរ​រក​ទិញ​ផ្កា​ជូន​​នារីណា?

 

ផាប់ ឃីស ដើរ​រក​ទិញ​ផ្កា​ជូន​​នារីណា?

 

ផាប់ ឃីស ដើរ​រក​ទិញ​ផ្កា​ជូន​​នារីណា?

 

ផាប់ ឃីស ដើរ​រក​ទិញ​ផ្កា​ជូន​​នារីណា?

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី