សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​ CLEAR ​

 

​​ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ បាន​​ឈ្នះ​ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​សិង្ហបុរី ដោយ​លទ្ធផល ​​២-១ ​កាល​ពី​យប់​មិញ​នេះ​ក្នុង​ជំនួប​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​ CLEAR ​​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ។ មុន​ការ​ប្រកួត​ចាប់ផ្ដើម​​ក៏​មាន​ការ​សម្ដែង​​​កាន់​ទង់ជាតិ​​ផង​ដែរ​ ខាង​ក្រោម​ជា​សកម្មភាព​សម្ដែង​ទាំង​នោះ៖

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

 

សកម្មភាព​សម្ដែង​​​អន្ទង​អារម្មណ៍​អ្នក​ទស្សនា​ មុន​​កម្ពុជាឈ្នះ​សិង្ហបុរី

 

អត្ថបទ៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​​