លោក Bloomberg៖ ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ចង់​ដឹកនាំ​ប្រទេស​ដូច​គ្រប់គ្រង​ជំនួញ​ជា​គ្រោះថ្នាក់​ធំ​ និពន្ធដោយ : សៅ ផលនិស្ស័យ       July-29-2016, 9:43 am         538

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក Bloomberg៖ ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ចង់​ដឹកនាំ​ប្រទេស​ដូច​គ្រប់គ្រង​ជំនួញ​ជា​គ្រោះថ្នាក់​ធំ​