​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំ​ង​៖ អ្នកស្រី ពុង ឈី​វ​កេក ជា​ស្ត្រី​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ និពន្ធដោយ : រុង រឿង       July-29-2016, 10:42 am         646

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំ​ង​៖ អ្នកស្រី ពុង ឈី​វ​កេក ជា​ស្ត្រី​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា លោក​ហ្ស​ង់​¬​ក្លូដ ពាំ​បឺ​ហ្វ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំ​ង​ប្រចាំ​កម្ពុជា បាន​បំពាក់​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស ឡា​ឡេ​ស្យុ​ង​ដោ​នើ​រ (La Légion d’Honneur) ថ្នាក់​អស្សឫទ្ធិ ជូន​អ្នកស្រី ពុង ឈី​វ​កេក ប្រធាន​អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស​លីកាដូ​។ នៅក្នុង​ពី​ធី​នេះ លោក ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំ​ង បាន​សរសើរ​អ្នកស្រី ពុង ឈី​វ​កេក ថា ជា​ស្ត្រី​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​នៅ​កម្ពុជា​។

​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំ​ង​៖ អ្នកស្រី ពុង ឈី​វ​កេក ជា​ស្ត្រី​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ និពន្ធដោយ : រុង រឿង       July-29-2016,  10:42 am         646

​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំ​ង​៖ អ្នកស្រី ពុង ឈី​វ​កេក ជា​ស្ត្រី​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ និពន្ធដោយ : រុង រឿង       July-29-2016,  10:42 am         646

​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំ​ង​៖ អ្នកស្រី ពុង ឈី​វ​កេក ជា​ស្ត្រី​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ និពន្ធដោយ : រុង រឿង       July-29-2016,  10:42 am         646

​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំ​ង​៖ អ្នកស្រី ពុង ឈី​វ​កេក ជា​ស្ត្រី​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​ និពន្ធដោយ : រុង រឿង       July-29-2016,  10:42 am         646