បោះឆ្នោត​ឃុំ​សង្កាត់​៖​តើគ​.​ជ​.​ប អាច​បិទ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​បាន​ក្នុងពេល​ណាខ្លះ​? និពន្ធដោយ : រុង រឿង       July-29-2016, 12:08 pm         1256

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132បោះឆ្នោត​ឃុំ​សង្កាត់​៖​តើគ​.​ជ​.​ប អាច​បិទ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​បាន​ក្នុងពេល​ណាខ្លះ​?