ប្រជាជន​ចិន​រាប់ពាន់​នាក់ សម្រុក​ចុះ​លេង​ទឹក ដោយសារ​កម្ដៅ​កើន​ឡើង​ខ្លាំង

ប្រជាជន​ចិន​រាប់​ពាន់​នាក់​បាន​សម្រុក​នាំគ្នា​ទៅ​ហែល​ទឹក​លេង យ៉ាង​ពពាក់​ពពូន​គ្នា​ពេញ​អាង​ហែលទឹក​មួយ​កន្លែង ក្នុង​ទីក្រុង Chongqing ប្រទេស​ចិន ដោយសារ​តែ​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​បាន​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង។ រូបថត​ជាច្រើន​សន្លឹក​បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ទិដ្ឋភាព អាង​ហែល​ទឹក​ផ្ទុក​ពេញ​ទៅ​ដោយ​មនុស្ស និង​ពោង នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ដ៏​ក្ដៅ​បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ។

 

ប្រជាជន​ចិន​រាប់ពាន់​នាក់ សម្រុក​ចុះ​លេង​ទឹក ដោយសារ​កម្ដៅ​កើន​ឡើង​ខ្លាំង

 

អ្នក​ឧតុនិយម​របស់​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ប្រកាស​អាសន្ន​ពណ៌​ទឹកក្រូច (កម្ដៅ​ក្ដៅ​បំផុត​កម្រិត​ទី២) ដែល​នឹង​មាន​រយៈពេល​៤ថ្ងៃ ខណៈ​សីតុណ្ហភាព​បាន​កើន​ឡើង​ខ្លាំង រហូត​ដល់​ទៅ ៤០អង្សាសេ​ឯណោះ៕

 

ប្រជាជន​ចិន​រាប់ពាន់​នាក់ សម្រុក​ចុះ​លេង​ទឹក ដោយសារ​កម្ដៅ​កើន​ឡើង​ខ្លាំង

 

ប្រជាជន​ចិន​រាប់ពាន់​នាក់ សម្រុក​ចុះ​លេង​ទឹក ដោយសារ​កម្ដៅ​កើន​ឡើង​ខ្លាំង

 

ប្រជាជន​ចិន​រាប់ពាន់​នាក់ សម្រុក​ចុះ​លេង​ទឹក ដោយសារ​កម្ដៅ​កើន​ឡើង​ខ្លាំង

 

ប្រជាជន​ចិន​រាប់ពាន់​នាក់ សម្រុក​ចុះ​លេង​ទឹក ដោយសារ​កម្ដៅ​កើន​ឡើង​ខ្លាំង

 

ប្រជាជន​ចិន​រាប់ពាន់​នាក់ សម្រុក​ចុះ​លេង​ទឹក ដោយសារ​កម្ដៅ​កើន​ឡើង​ខ្លាំង

 

ប្រជាជន​ចិន​រាប់ពាន់​នាក់ សម្រុក​ចុះ​លេង​ទឹក ដោយសារ​កម្ដៅ​កើន​ឡើង​ខ្លាំង

 

ប្រជាជន​ចិន​រាប់ពាន់​នាក់ សម្រុក​ចុះ​លេង​ទឹក ដោយសារ​កម្ដៅ​កើន​ឡើង​ខ្លាំង

 

ប្រជាជន​ចិន​រាប់ពាន់​នាក់ សម្រុក​ចុះ​លេង​ទឹក ដោយសារ​កម្ដៅ​កើន​ឡើង​ខ្លាំង

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ dailymail