ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ

ពេលវេលាពិតជាទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្លាំងណាស់ភ្លេចៗខ្លួនវាកន្លងទៅយ៉ាងលឿន ហើយអ្វីៗក៏ផ្លាស់ប្ដូរច្រើនផងដែរ ដោយឡែកបើក្រឡេកមើលខ្សែភាពយន្តប្រិយមិត្តប្រហែលជាធ្លាប់ពេញចិត្តតួសម្ដែងក្មេងៗដ៏មានទេពកោសល្យមួយចំនួនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំចុះឥឡូវដឹងអត់ថាពួកគេបច្ចុប្បន្នប្រែប្រួលមុខមាត់យ៉ាងណាខ្លះឬទេ ? នៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកតារាសម្ដែងវ័យក្មេងដែលល្បី១១រូបមកបង្ហាញទស្សនិកជន ។

1Dakota Fanning សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ត War of the Worlds’ – ជាតួអង្គ Rachel Ferrier (2005)

ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ

2Bradley Pierce សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ត Jumanji ជាតួអង្គ Peter Shepherd (1995)

ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ

3Kirsten Dunst សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ត Jumanji ជាតួអង្គ Judy Shepherd (1995)

ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ

4Jake Cherry សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ត Night at the Museum ជាតួអង្គ Nick Daley (2006)

ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ

5Ariana Richards សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ត Jurassic Park ជាតួអង្គ Lex Murphy (1993)

ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ

6Joseph Mazzello សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ត Jurassic Park ជាតួអង្គ Tim Murphy (1993)

ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ

7Ivana Baquero សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ត Pan’s Labyrinth ជាតួអង្គ Ofelia (2006)

ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ

8Cole Sprouse សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ត Friends’ television show  ជាតួអង្គ Ben Geller (2001)

ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ

9Jake Lloyd សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ត Star Wars Episode I: The Phantom Menace ជាតួអង្គ Anakin Skywalker (1999)

ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ

10Haley Joel Osment សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ត A.I. Artificial Intelligence ជាតួអង្គ David (2001)

ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ

11Isaac Hempstead Wright សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្ត Game of Thrones ជាតួអង្គ Bran Stark (2011)

ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ

ប្រភព ៖

  • ស្គាល់​តារា​សម្ដែង​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ​ ហើយ​ដឹង​អត់​ឥឡូវ​ពួក​គេប្រែប្រួល​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លះ​ទៅ​ហើយ已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/30  Category:កំសាន្ត
Tags: