រូប​ភាព​ប្លែកៗ​របស់​អ្នក​ដំណើរ​នៅ​ចិន​ពេល​កម្ដៅ​ឡើង​ហួស​កំណត់

ថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមចិនបានបានប្រកាសអាសន្នចំពោះតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសចិនដែលទទួលរងរលកកម្ដៅខ្លាំងហួសពីការស្មាន។

ខេត្តដែលរងរលកកម្ដៅខ្លាំងជាងគេនោះគឺខេត្តចាងស៊ួ ខេត្តស៊ីចាង ខេត្តអាន់ហ៊ួ និង ខេត្តចាងស៊ី ដែលរងកម្ដៅរហូតដល់ ៤០-៤១ អង្សាសេ៕

រូប​ភាព​ប្លែកៗ​របស់​អ្នក​ដំណើរ​នៅ​ចិន​ពេល​កម្ដៅ​ឡើង​ហួស​កំណត់

រូបភាពប្លែកៗរបស់អ្នកដំណើរនៅចិន៖

រូប​ភាព​ប្លែកៗ​របស់​អ្នក​ដំណើរ​នៅ​ចិន​ពេល​កម្ដៅ​ឡើង​ហួស​កំណត់ រូប​ភាព​ប្លែកៗ​របស់​អ្នក​ដំណើរ​នៅ​ចិន​ពេល​កម្ដៅ​ឡើង​ហួស​កំណត់ រូប​ភាព​ប្លែកៗ​របស់​អ្នក​ដំណើរ​នៅ​ចិន​ពេល​កម្ដៅ​ឡើង​ហួស​កំណត់ រូប​ភាព​ប្លែកៗ​របស់​អ្នក​ដំណើរ​នៅ​ចិន​ពេល​កម្ដៅ​ឡើង​ហួស​កំណត់ រូប​ភាព​ប្លែកៗ​របស់​អ្នក​ដំណើរ​នៅ​ចិន​ពេល​កម្ដៅ​ឡើង​ហួស​កំណត់

ប្រភព៖ sabay

  • រូប​ភាព​ប្លែកៗ​របស់​អ្នក​ដំណើរ​នៅ​ចិន​ពេល​កម្ដៅ​ឡើង​ហួស​កំណត់已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/30  Category:កំសាន្ត
Tags: