ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​ភ្ជាប់​ដា​ណឺ​ម៉ាក និង​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​នៅ​ឆ្នាំ​2024

Fehmarn Belt Fixed Link គឺជា​គម្រោង​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ស្នើ​ឡើង​ដើម្បី​ភ្ជាប់​កោះ​ដា​ណឺ​ម៉ាក Lolland និង​កោះ​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់ Fehmarn ។ ផ្លូវ​រូង​ក្រោម​ដី​នេះ​នឹង​ឆ្លងកាត់​ច្រក Fehmarn Belt ក្នុង​សមុទ្រ​បាល់​ទិ​ក Baltic Sea ។

វា​មាន​ប្រវែង​បណ្តោយ ១៨ គីឡូម៉ែត្រ​ចាប់ផ្តើម​សាងសង់​កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៥ ហើយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០២៤ វា​នឹង​លេច​រូបរាង​ឡើង ។ ជាក់ស្តែង​ផ្លូវ​នេះ ​ត្រូវ​គេ​រំពឹង​ថា នឹង​សង់​រួចរាល់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ តែ​ក្រោយមក​ត្រូវ​ពន្យារពេល​ដល់​ឆ្នាំ​២០២៤ ៕