តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តារា​​ស្រី​​​​​​១៤​រូប​​​​​របស់​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ ​ត្រូវ​បាន​​​អ្នក​​​​គាំ​ទ្រ​ជាច្រើន​នាក់​​​​​​ និង​​​គេហទំព័រ​​​​ allkpop ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​​មាន​​​រាងកាយ​​​ទន់​អាច​បត់​​បែន​​ច្រើន​​កាលៈទេសៈ​ពេល​សម្ដែង​ម្ដងៗ និង​​​បង្ហាញ​រាង​​សិចស៊ី​​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​​ថែម​ទៀត។

 

១. ChoA សមាជិក​ក្រុម​ AOA

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត
​​​​​​​​​

២. Hwa Sa សមាជិក​ក្រុម​ MAMAMOO

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

៣.Hyorin សមាជិក​ក្រុម SISTAR

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

៤. Hyosung សមាជិក​ក្រុម SECRET

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

៥. HyunA

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

 

៦. Hyunyoung សមាជិក Rainbow

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

៧.Jei សមាជិក​ក្រុម FIESTAR

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

៨. Kang Min Kyung សមាជិក​ក្រុម​ DAVICHI

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

៩. Kyung Li សមាជិក​ក្រុម​ Nine Muses

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

១០. Lee Hyori

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

១១. Nada សមាជិក​ក្រុម​ WASSUP

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

១២. Seolhyun សមាជិក​ក្រុម​ AOA

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

១៣. Yura សមាជិក​ក្រុម Girl’s Day

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

១៤. Ailee

 

តារា​កូរ៉េ​​​​​​​​​ស្រី​​​​១៤​រូប​ ​ត្រូវ​គេ​​ចាត់​ទុក​ថា​​​ សិចស៊ី និង​​​ដង​ខ្លួន​ទន់​​បំផុត

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ឡេង ភារុណ
ប្រភព៖ allkpop