តើផ្នែក​ខាងក្រៅ​នៃ​រូបរាង​ស្ត្រី អាច​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​បរិសុទ្ធ​បានដែរ​ឬទេ​?

តើផ្នែក​ខាងក្រៅ​នៃ​រូបរាង​ស្ត្រី អាច​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​បរិសុទ្ធ​បានដែរ​ឬទេ​?

រាល់​បុរសៗ​ស្ទើរតែ​ទាំងអស់​តែង​ប្រាថ្នា​ចង់បាន​ស្ត្រី​ដែលជា​ដៃគូ​ប្រចាំ​ ជីវី​ត​ដែលជា​នារី​ក្រមុំ​បរិសុទ្ធ ឬ​ព្រហ្មចារី​មិន​ធ្លាប់​មានការ​រួមភេទ​។ នារី​បែបនេះ​មិនមែនជា​ការងាយ​អាច​ពិនិត្យ​តែ​សម្បក​ក្រៅ ដោយ​គ្រាន់តែ​ឃើញ​សុដន់​រីក​ធំ ឬ​ត្រគាក​រីកសាយ ថា ស្ដ្រី​នោះ​អស់​ភាព​បរិសុទ្ធ​នោះឡើយ​។ រហូតមកដល់​សព្វថ្ងៃ​នេះ​មិនទាន់មាន​វិធី​ពិនិត្យ​ភាព​បរិសុទ្ធ​របស់​ស្ដ្រី ក្រៅពី​ការពិនិត្យ​សន្ទះ​ព្រហ្មចារី​ឡើយ​ទេ​៕

ចុះប្រិយមិត្ត គេហទំព័រសែនសុខ យល់បែបណាដែរ?

តើផ្នែក​ខាងក្រៅ​នៃ​រូបរាង​ស្ត្រី អាច​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​បរិសុទ្ធ​បានដែរ​ឬទេ​?

   តើផ្នែក​ខាងក្រៅ​នៃ​រូបរាង​ស្ត្រី អាច​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​បរិសុទ្ធ​បានដែរ​ឬទេ​?