ភីម៉ៃ និយាយ​រឿង “តាយស” ភាគ​បញ្ចប់

រឿង​កំប្លែង​ខ្លី​ស្ដី​​ពី តា​យស​ ពូកែ​បោក របស់​តារា​​សម្ដែង​​មាឌយក្ស ​លោក ភីម៉ៃ មាន​ទាំង​អស់​៦ភាគ​បាន​ឈាន​ដល់​ភាគ​​បញ្ចប់​នៅ​ព្រឹក​​នេះ​ហើយ។ ចង់​ដឹង​ថា ភាគ​បញ្ចប់​​នេះ! តា​យស ​​នៅ​សល់​ល្បិច​អី​ទៀត ទៅ​ស្ដាប់​ទាំង​អស់​គ្នា៕

 

ភីម៉ៃ និយាយ​រឿង “តាយស” ភាគ​បញ្ចប់