ផ្នែក IT

Company

Lucky 7 net   

type

Private Limited Company

Industry

General Business Services

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Information Technology

Hiring

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Unlimited

Language

English--
Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Aug-01-2016

Closing Date

Aug-10-2016
  - ហាង Internet យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក IT ជាបន្ទាន់!
  ** យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគគលិកបន្ទាន់ផ្នែក IT
លក្ខណៈសម្បិត្ដ

- ត្រូវចេះច្បាស់នឹងស្ទាតជំនាញផ្នែកជុសជុលនឹង network Internet
- មានបទពិសោធន៏ការងាកាន់តែល្អ
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ស្មោះត្រង់ នឹងការងារ

** បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយក cvមកដាក់នៅអាស្រ័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 407ផ្លូវ271 សង្កាត់ផ្សាដើមថ្កូវ នៅជិតខ្លោងទ្វាវត្ថសន្សំកុសល
Tell: 086 33 85 18 / 086 33 69 69 បញ្ជក់ម៉ោង 10am-7pm
Email:[email protected]

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Lucky 7 net

Phone

086 33 85 18 / 086 33 69 69

Email

[email protected]

Website

Address

ផ្ទះលេខ 407 ផ្លូវ 271​ សង្កាត់ផ្សាដើមថ្កូវខណ្ឌ័ចំការមន ភ្នំពេញ.