​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បុរស​​ជនជាតិ​សែប​​​​ លោក​ Nikola Culjic អាយុ​​ ៣០​ឆ្នាំ​ ​កំពុង​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​​​​​ស្ទើរ​ពុំ​ជឿ​ស្នាដៃ​​​​​​គំនូរ​​​​​3D​ ​​ដ៏​ប៉ិន​ប្រសព្វ​របស់​​លោក។​

 

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

 

Nikola Culjic និយាយ​ថា​​ ​​”ខ្ញុំ​​​បាន​​ចូល​ប្រឡូក​​​ក្នុង​​​វិស័យ​គំនូរ​ជិត​ ៣ឆ្នាំ​​ហើយ ​​និង​​រៀន​​គូរ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។​ ដំបូង​​ឡើយ​​​​​​ មិត្តភ័ក្ដិ​របស់​​ខ្ញុំ​​​​​​​ប្រាប់​​​ថា ​ខ្ញុំ​​​មាន​​ទេពកោសល្យ​​ក្នុង​ការ​គូរ​ តែ​​​ខ្ញុំ​​ខ្លួន​ឯង​​​​មិន​សូវ​ចាប់​អារម្មណ៍​លើ​រឿង​​​នេះ​ឡើយ រហូត​មាន​ការ​ជំរុញ​​​យូរ​ទៅ​ៗ”។

 

​​ការ​​ចាប់ផ្ដើម​គូរ​​​​​​​ដំបូង​​​ គឺ​គំនូរ​​​​​ពាក់​កណ្ដាល​ខ្លួន​​ ហើយ​វា​ជួប​ការ​លំ​បាក​ណាស់ ​​ដូច្នេះ​​គាត់​សម្រេច​​ចិត្ត​គូរ​​​​​​អ្វី​​ដែល​ប្លែក​គេ ​​​​​រួច​​ក៏​ជ្រើស​រើស​​​យក​គំនូរ​បែប​​ 3D ​​​តែ​ម្ដង​។ ​សម្ភារៈ​​គូរ​​របស់​គាត់​មាន​​តែ​​ខ្មៅដៃ​ពណ៌​​ ហ្វឺត និង​​គូល័រ​​ប៉ុណ្ណោះ៕ សូម​ទស្សនា​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម៖

 

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

​គំនូរ ​​​​3D ​១៥​សន្លឹក ​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​​មនុស្ស​​ជាច្រើន​សឹង​​​​​​​​​មិន​ជឿ​ថា​​ជា​គំនូរ​​​​ពិត​​

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ឡេង ភារុណ
ប្រភព៖ Boredpanda​​​​​​​​​​​​​