ទីផ្សារ​ហ៊ុន​អូស្ដ្រាលី​មាន​នាយក​ប្រតិបត្ដិ​ថ្មី​ជំនួស​មេដឹកនាំ​ចាស់​ពាក់​ព័ន្ធ​រឿង​ចោទ​ប្រកាន់​សូក​ប៉ាន់​សមាជិក​ក្រុម​គ្រួសារ​នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​ ហ៊ុន សែន​

ប្រធាន​នៃ​ស្ថាប័ន​ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន​អូស្ដ្រាលី​ហៅ​កាត់​ថា ASX និយាយ​ថា នាយក​ប្រតិបត្ដិ​ថ្មី​នៃ​ស្ថាប័ន​នេះ​នឹង​មិន​បាន​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទៅ​​បម្រើ​ការ​ងារ​ជា​គណៈកម្មការ​នាយក​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​សាធារណៈ​ដទៃ​ទៀត​ឡើយ​ខណៈ​ ពេល​ដែល​ខ្លួន​កំពុង​ធ្វើការ​ដឹក​នាំ​ស្ថាប័ន​ប្រតិបត្ដិករ​ទីផ្សារ​ហ៊ុន​អូស្ដ្រាលី។

  • ទីផ្សារ​ហ៊ុន​អូស្ដ្រាលី​មាន​នាយក​ប្រតិបត្ដិ​ថ្មី​ជំនួស​មេដឹកនាំ​ចាស់​ពាក់​ព័ន្ធ​រឿង​ចោទ​ប្រកាន់​សូក​ប៉ាន់​សមាជិក​ក្រុម​គ្រួសារ​នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​ ហ៊ុន សែន​已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+