ច្បាស់ការ​! ជម្រើសជាតិ នឹង​មិត្តភាព​ជាមួយ​ហុងកុង​ចំនួន​ពីរ​ជើង​

ក្រុមបាល់ទាត់​ជម្រើសជាតិ​កម្ពុជា នឹងធ្វើ​ការប្រកួត​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​ជាមួយ​ក្រុមបាល់ទាត់ ហុងកុង ចំនួន​ពីរ​ជើង​គឺ​នៅ​ទឹកដី​របស់​ហុងកុង​នៅ​ថ្ងៃទី​១ ខែកញ្ញា និង​ជើង​ទី​ពីរ​ថ្ងៃទី​១០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​។​