សេចក្ដី​​​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​អាកាស​ធាតុ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី១​-​ទី៧​ ខែ​សីហា​នេះ​

យោង​តាម​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​នេះ​ សូម​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់​នៅ​តាម​តំបន់​មួយ​ចំនួន​​ខាង​ក្រោម​នេះ​មេត្តា​បង្កើត​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ឱ្យ​បានខ្ពស់​ និង​បើ​អាច​ចៀ​ស​បាន​ សូម​ផ្អាក​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ទៅកាន់​ឯតំបន់​សមុទ្រ ​នៅក្នុង​អំឡុង​​ពេល​ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី១ ​ដល់​ទី៧ ​ខែ​សីហា​នេះ ​៕​​

សេចក្ដី​​​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​អាកាស​ធាតុ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី១​-​ទី៧​ ខែ​សីហា​នេះ​សេចក្ដី​​​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​អាកាស​ធាតុ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី១​-​ទី៧​ ខែ​សីហា​នេះ​
ដោយ៖ ឈូក ស
ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម