ទស្សនាការរំលំអគារខ្ពស់ៗ ៣ ក្នុងមួយប៉ប្រិចភ្នែក

វីដេអូដ៏ចង់ទស្សនា បង្ហាញនូវអគារខ្ពស់ចាស់ ៣ ដែលសាងសង់តាំងពីទសវត្សរ៍ ១៩៥០ ត្រូវអាជ្ញាធរទីក្រុង Blackpool ប្រទេសអង់គ្លេស បានសម្រេចរំលំចោលតាមបច្ចេកទេស រាបដល់ដីក្នុងមួយប៉ប្រិចភ្នែក ។

នៅជុំវិញអគារខ្ពស់ ៣ នេះ ព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយផ្ទះប្រជាជនយ៉ាងច្រើនស្អេកស្កះ ព្រោះជាទីប្រជុំជនដ៏កុះករមួយ ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនៃការរំលំរបស់អ្នកជំនាញ មិនបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ឬ ប៉ះពាល់អ្វីឡើយ ៕

ប្រភព៖ មតិអ្នក


ទស្សនាការរំលំអគារខ្ពស់ៗ ៣ ក្នុងមួយប៉ប្រិចភ្នែក

កាល​នៅរស់​មិនដឹង​ខូចខិល​ប៉ុណ្ណា​ទេ​! ដល់​ថ្នាក់​ស្លាប់​ហើយក៏​នៅ​ឲ្យ​គេ “​ថ្វាយ​” ឲ្យ​ទៀត​

ទស្សនាការរំលំអគារខ្ពស់ៗ ៣ ក្នុងមួយប៉ប្រិចភ្នែក

កូនដំរី​ធ្លាក់ និង​ដេក​ក្នុង​អណ្តូង​សំណង់​ពេញ​១​យប់ ត្រូវបាន​អ្នកភូមិ​ជួយសង្គ្រោះ​