កម្ពុជា​ស្នើ​ឲ្យ​អូស្ដ្រាលី​ទទួល​យក​កម្មករ​មក​ធ្វើ​ការ​តាម​រដូវ​នៅ​អូស្ដ្រាលី

នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​១ ខែ​សីហា​ដើម​សប្ដាហ៍​នេះ​លោក អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​ការ​ងារ​កម្ពុជា​បាន​ជួប​ប្រជុំ​ជា​មួយ​នឹង​លោក​ស្រី Angela Corcoran ឯក​អគ្គរាជ​ទូត​អូស្ដ្រាលី​ប្រចាំ​កម្ពុជា។