ចិន​ទទួល​ទិញ​អង្ករ​ពី​កម្ពុជា​ដល់ ២​សែន​តោន ក្នុងចំណោម​ទំនិញ​កសិកម្ម​ផ្សេងទៀត​

ភ្នំពេញ ៖ ប្រទេស​ចិន​បាន​បង្កើន​ការ​នាំចូល​អង្ករ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​បរិមាណ​២​សែន​តោន ក្នុងចំណោម​មុខទំនិញ​ចំនួន​៩៧​ភាគរយ​របស់​កម្ពុជា ដែល​អនុញ្ញាតឱ្យ​នាំចូល​ដោយ​អនុគ្រោះ​ពន្ធគយ​។​ ​កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៤ រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​ចិន បាន​ព្រមព្រៀង​ទទួល​ទិញ​អង្ករ​ក្រអូប​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចំនួន​១​សែន​តោន សម្រាប