ទូរទស្សន៍ប៉ុស្ដិ៍​លេខ​៥ បោះទុន​ផលិត​រឿង​ភាគ​ស៊ើបអង្កេត​

​កាលពី​ថ្ងៃទី​៣​សីហាទូរទស្សន៍ប៉ុស្ដិ៍​លេខ​៥​បានប្រកាស​ពី​គម្រោង​ផលិត​រឿង​ប្រភេទ​ស៊ើបអង្កេត​បើកឆាក​មួយ ដោយ​អះអាងថា​ក្រៅពី​បោះទុន​ខ្ពស់ អមដោយ​ការរៀបចំ​ក្រុមការងារ​ផលិត​យ៉ាង​ម៉ត់ចត់​ខុសប្លែក​ពី​ការផលិត​រឿង​ភាគ​កន្លងមក ក៏​រំពឹង​ខ្ពស់​ផងដែរ​ថា​រឿង​ដល់​ទៅ​២​ដែល​ខ្លួន​បាន​ផលិត នឹង​ជោគជ័យ​។ យ៉ាងណាក៏ដោយ​នោះ​