តារា​ស្រី​ថៃ​១១​នាក់ទើប​​​សម្រាល​កូន​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

អំឡុង​ពេល​៧​ខែ​ចុងក្រោយ​នេះ តារា​​ស្រី​ថៃ​ជា​ច្រើន​ទទួល​បាន​សមាជិក​ថ្មី​ក្នុង​គ្រួសារ ​ដែល​អាច​និយាយ​បាន​ថា​ជា​ឆ្នាំ​ល្អ​មួយ​ក្នុង​សិល្បៈ​ថៃ។ ចំពោះ​តារា​ខ្លះ​នេះ​ជា​រឿង​សប្បាយ​ចិត្ត​ដែល​បង្កើត​បាន​កូន​ដំបូង ឯ​ខ្លះ​ទៀត​ជា​កូន​ទី​​២​របស់​ខ្លួន​ទៅ​ហើយ។ តោះ​ ទៅ​មើល​តារា​ស្រី​ណា​ខ្លះ​ទទួល​បាន​បុត្រ​ឆ្នាំ​នេះ៖

 

១.Gubgib Sumontip

 

តារា​ស្រី​ថៃ​១១​នាក់ទើប​​​សម្រាល​កូន​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦
២.Ann Alicha

 

តារា​ស្រី​ថៃ​១១​នាក់ទើប​​​សម្រាល​កូន​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

៣.Lydia Sarunrat

 

តារា​ស្រី​ថៃ​១១​នាក់ទើប​​​សម្រាល​កូន​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

៤. Benz Pornchita

 

តារា​ស្រី​ថៃ​១១​នាក់ទើប​​​សម្រាល​កូន​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦
៥.KRATAE Supaksorn

 

តារា​ស្រី​ថៃ​១១​នាក់ទើប​​​សម្រាល​កូន​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

៦.Chutima Limjaroenrat

 

តារា​ស្រី​ថៃ​១១​នាក់ទើប​​​សម្រាល​កូន​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

៧.Tata Young

 

តារា​ស្រី​ថៃ​១១​នាក់ទើប​​​សម្រាល​កូន​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦
៨. Nann Piyada

 

តារា​ស្រី​ថៃ​១១​នាក់ទើប​​​សម្រាល​កូន​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦
៩.Petchnla

 

តារា​ស្រី​ថៃ​១១​នាក់ទើប​​​សម្រាល​កូន​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

១០. Ploy Rattanarat

 

តារា​ស្រី​ថៃ​១១​នាក់ទើប​​​សម្រាល​កូន​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦
១១.Aey Pornthip

 

តារា​ស្រី​ថៃ​១១​នាក់ទើប​​​សម្រាល​កូន​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

ចុចអាន៖១០សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​សម្រស់ PunPunតាំង​ពី​ក្មេង​ដល់​ពេញ​វ័យ

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ kapook