ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​

6 Videos


ពៅ លីដា បានរៀបចំពិធីខួបកំណើតវ័យ ២៦ ឆ្នាំយ៉ាងធំដុំនៅយប់ម៉ិញ បន្ទាប់ពីអាក់ខានធ្វើខួបកំណើតបែបនេះអស់ពេល ២ ឆ្នាំមកនោះ ។ តាមគម្រោងនាងរៀបចំត្រឹមតែ ២៥ តុប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែភ្ញៀវដែលចូលរួមបែរជាលើសចំនួនកំណត់ទៅវិញ ក្នុងនោះមានតារាល្បីៗជាច្រើនបានចូលរួម ។ ដោយម្នាក់ៗតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្លែកៗពីគ្នា ។

ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​

ពៅ លីដា ពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ជាមួយខួបកំណើតវ័យ ២៦ ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះ នាងថែមទាំងបានលុតជង្គង់សំពះអរគុណអ្នកម្តាយ ជាទីស្រលាញ់ ដែលបានផ្តល់កំណើតដល់នាង នាងថែមទាំងបានពោលពាក្យទាំងអួលដើមករលាយឡំជាមួយទឹកភ្នែករលីងរលោង ៕ អាលីណា

ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​

*សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​ប្រជុំ​តារា​ល្បីៗ ​បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ខួបកំណើត ពៅ លីដា (​មាន​វីដេអូ​)​