កម្មវិធី​​ទូរសព្ទ IELTS ត្រៀម​ប្រឡង​អាហារូបករណ៍​បរទេស

​ពង្រីង​ជំនាញ​ភាសា​អង់គ្លេស​ដើម្បី​ត្រៀម​ប្រឡង​យក​អាហារូបករណ៍​បរទេស ប្រិយមិត្ត​អាច​ដោឡូត​កម្មវិធី IELTS Skills ដាក់​ទូរសព្ទ ដោយ​មិន​បាច់​ចំណាយ​លុយ​ច្រើន​ទិញ​សៀវភៅ។

 

កម្មវិធី​​ទូរសព្ទ IELTS ត្រៀម​ប្រឡង​អាហារូបករណ៍​បរទេស

 

IELTS Skills មាន​លំហាត់​យ៉ាង​ច្រើន​សម្រាប់​អនុវត្ត ដូចជា តេស្ត​ស្តាប់ សរសេរ អាន និង​និយាយ ហើយ​ក៏​មាន​វីដេអូ​សន្ទនា​ផង​ដែរ។ អ្វី​ដែល​កាន់​តែ​ពិសេស តេស្ត​ប្រឡង​ទាំង​អស់​ក្នុង​កម្មវិធី IELTS នេះ​ពុំ​ចាំ​បាច់​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត និង​មិន​ចំណាយ​ប្រាក់​​លើ In-App Purchase ឡើយ៕

 

ទស្សនា​វីដេអូ​​អំពី​ការ​ដំឡើង​និង​មុខងារ​លើ IELTS Skills៖

 

 

ទាញ​យក​សម្រាប់ iOS

 

កម្មវិធី​​ទូរសព្ទ IELTS ត្រៀម​ប្រឡង​អាហារូបករណ៍​បរទេស

 

ទាញ​យក​សម្រាប់ Android 

 

កម្មវិធី​​ទូរសព្ទ IELTS ត្រៀម​ប្រឡង​អាហារូបករណ៍​បរទេស

 

អត្ថបទ៖ ប៉ែត ផាន់និត