ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ១០ រូប​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​សេតវិមាន

អាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលមានកិត្តិនាម និងកិត្យានុភាពល្បីល្បាញលើសកលលោកដែលគេតែងចាត់ទុកជាប្រទេសមហាអំណាចមួយ។ ច្បាប់របស់ប្រទេសសេរីមួយនេះអនុញ្ញាតឱ្យប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចក្នុងម្នាក់បានត្រឹមតែ ២ អាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវដើរចេញ និងឱ្យអ្នកថ្មីចូលមកជំនួស។ ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកពេលទើបចូល និងពេលដើរចេញពីសេតវិមានដ៏ស្កឹមស្កៃ។ ប្រិយមិត្តជួយមើលទៅមើល៍ថាតើពេលពួកគាត់ទើបចូលកាន់អំណាច និងពេលដើរចេញពីកៅអីប្រធានាធិបតី មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរ?

១. លោកបារ៉ាក់ អូបាម៉ា (Barrack Obama) ២០០៨ ដល់ ២០១៦
ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ១០ រូប​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​សេតវិមាន

២. លោកអាប្រាហាំ លីនខុន (Abraham Lincoln) ១៨៦១ ដល់ ១៨៦៥

ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ១០ រូប​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​សេតវិមាន

៣. លោកហ្វ្រែងឃ្លីន ឌី រ៉ូសវែលថ៏ (Franklin D. Roosevelt) ១៩៣៣ ដល់ ១៩៤៥

ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ១០ រូប​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​សេតវិមាន

៤. លោកដ្វៃថ៏ ឌី អ៊ីសិនហូវឺរ (Dwight D. Eisenhower) ឆ្នាំ ១៩៥៣ ដល់ ១៩៦១

ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ១០ រូប​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​សេតវិមាន

៥. លោករ៉ូណាល់ រីហ្គែន (Ronald Reagan) ១៩៨១ ដល់ ១៩៨១

ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ១០ រូប​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​សេតវិមាន

៦. លោកហារី អែស ធ្រូម៉ែន (Harry S. Truman) ១៩៤៥ ដល់ ១៩៥៣

ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ១០ រូប​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​សេតវិមាន

៧. លោករីឆាត ណិកសុន (Richard Nixon) ឆ្នាំ ១៩៦៩ ដល់ ១៩៧៣

ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ១០ រូប​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​សេតវិមាន

៨. លោកចន អែហ្វ ខេណេឌី (John F. Kennedy) ឆ្នាំ ១៩៦១ ដល់ ១៩៦៣

ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ១០ រូប​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​សេតវិមាន

៩. លោកបៀល ឃ្លីនតុន (Bill Clinton) ឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់ ២០០១

ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ១០ រូប​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​សេតវិមាន

១០. លោកចច ដាប់ប៊លយូ ប៊ូស្ហ (George W. Bush) ឆ្នាំ ២០០១ ដល់ ២០០៨

ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ១០ រូប​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​សេតវិមាន

ប្រែសម្រួល៖ Mohameas
ប្រភព៖ boredpanda

  • ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ១០ រូប​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​សេតវិមាន已关闭评论
  • 14 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/05  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: