ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០រូប មុន​និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​បែប​ណា​ខ្លះ?

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា បាន​ឈាន​ចូល​វ័យ ៥៥ឆ្នាំ​ហើយ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៤ ម្សិលមិញ​នេះ។ ការងារ​ជា​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ដែល​ជា​ប្រទេស​ជាតិ​មាន​ភាព​រុងរឿង និង​មាន​ឥទ្ធិពល​បំផុត​មួយ ក្នុង​ពិភពលោក គឺ​មិន​ងាយ​ស្រួល​ឡើយ ដោយសារ​តែ​មាន​ការងារ​ស្មុគស្មាញ​ច្រើន។ បើ​ទោះ​បី​ជា ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ខ្លះ​កាន់​តំណែង រហូត​ដល់​ទៅ ៨ឆ្នាំ ៤ឆ្នាំ ឬ​តិច​ជាង​នេះ​ក្តី ប៉ុន្តែ​ការងារ​ដ៏​ស្មុគស្មាញ​ទាំង​នោះ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គាត់ កាន់​តែ​ចាស់​ទៅៗ​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ។

 

ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​របស់​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០រូប នៅ​មុន និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ៖

 

១) លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា (២០០៨ – ២០១៦)

 

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០រូប មុន​និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​បែប​ណា​ខ្លះ?

 

២) លោក Abraham Lincoln (១៨៦១ – ១៨៦៥)

 

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០រូប មុន​និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​បែប​ណា​ខ្លះ?

 

៣) លោក Franklin D. Roosevelt (១៩៣៣ – ១៩៤៥)

 

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០រូប មុន​និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​បែប​ណា​ខ្លះ?

 

៤) លោក Dwight D. Eisenhower (១៩៥៣ – ១៩៦១)

 

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០រូប មុន​និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​បែប​ណា​ខ្លះ?

 

៥) លោក Ronald Reagan (១៩៨១ – ១៩៨៩)

 

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០រូប មុន​និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​បែប​ណា​ខ្លះ?

 

៦) លោក Harry S. Truman (១៩៤៥ – ១៩៥៣)

 

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០រូប មុន​និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​បែប​ណា​ខ្លះ?

 

៧) លោក John F. Kennedy (១៩៦១ – ១៩៦៣)

 

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០រូប មុន​និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​បែប​ណា​ខ្លះ?

 

៨) លោក Richard Nixon (១៩៦៩ – ១៩៧៣)

 

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០រូប មុន​និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​បែប​ណា​ខ្លះ?

 

៩) លោក Bill Clinton (១៩៩៣ – ២០០១)

 

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០រូប មុន​និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​បែប​ណា​ខ្លះ?

 

១០) លោក George W. Bush (២០០១ – ២០០៨)

 

ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០រូប មុន​និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​មាត់​បែប​ណា​ខ្លះ?

 

 

ចុចអាន៖រូបថត​លោក​អូបាម៉ាឱបលោកស្រី​គ្លីនតុន ក្លាយ​ជា​រូប Troll កំពុង​ល្បី​លើ​អ៊ីនធឺណិត

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ boredpanda