សារព័ត៌មាន​ល្បីៗ​ចាប់អារម្មណ៍​កាបូប​តម្លៃ​១១​ដុល្លារ​របស់​ភរិយា​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​សិង្ហ​បុរី​

ភរិយា​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​សិង្ហ​បុរី​ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ទៅកាន់​សេត​វិមាន​ជាមួយ​ស្វាមី លោកស្រី​បានធ្វើ​ឲ្យ​សារព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ​ល្បីៗ​ជាច្រើន​ចាប់អារម្មណ៍​លើ​កាបូប​កាន់​ដៃ​របស់គាត់​ដែលមាន​តម្លៃ​១១​ដុល្លារ​។​