គ្រាន់​តែ​ប្រាប់​ថា​ចង់​ប្រគល់​លុយ​ឲ្យ​មុន​ពេល​សម្លាប់​ខ្លួន បុរស​ពី​រនាក់​បាន …

បើសិនជាមានមនុស្សម្នាក់មកប្រាប់អ្នកថាគេចង់សម្លាប់ខ្លួន ហើយគេមានលុយនៅក្នុងកុងធនាគាមួយចំនួនដែលមិនដឹងឲ្យអ្នកណា ហើយចង់ប្រគល់ឲ្យអ្នក តើអ្នកនឹងធ្វើបែបណា ព្រមទទួលលុយនោះ ឬ ក៏ឃាត់ និងពន្យល់គាត់ឲ្យបោះបង់គំនិតចង់សម្លាប់ខ្លួន?

សំនួរគឺបុរសម្នាក់បានប្រើដើម្បីពិសោធន៍មនុស្សដែលគាត់មិនស្គាល់ចំនួន ៣ នាក់ ដោយគាត់បានដើរទៅជួបមនុស្សទាំង ៣ នាក់នោះម្នាក់ម្ដងៗ ដោយទៅប្រាប់ថាគាត់ចង់សម្លាប់ខ្លួន ហើយគាត់មានលុយខ្លះក្នុងកុងធនាគា និងចង់ប្រគល់ឲ្យអ្នកទាំងនោះ។ បុរសពីរនាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលគាត់ពិសោធន៍ទាំង ៣ សុខចិត្តទទួលយកប្រាក់ទាំងនោះ ដោយមិនបានឃាត់គាត់ ឬ ក៏ពន្យល់គាត់កុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួននោះទេ (ក្នុងចិត្តពួកគេប្រហែលជាគិតថា បើសិនជាបុរសនោះមិនសម្លាប់ខ្លួនគាត់នឹងមិនបានលុយ)។ ប៉ុន្តែនារីចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលគាត់ពិសោធន៍ចិត្តនោះ បែរជាមិនខ្វល់ជាមួយនឹងប្រាក់ទាំងនោះ ហើយងាកមកពន្យល់នឹងណែនាំគាត់កុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួន ។

បើសិនជាអ្នកតើអ្នកនឹងធ្វើបែបណា ?

  • គ្រាន់​តែ​ប្រាប់​ថា​ចង់​ប្រគល់​លុយ​ឲ្យ​មុន​ពេល​សម្លាប់​ខ្លួន បុរស​ពី​រនាក់​បាន …已关闭评论
  • 19 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/05  Category:ចំនេះដឹង
Tags: