គង់ សុជាតិ ត្រេ​ក​អរ​ពេល​បាត់​រដូវ ៣ ខែ​

6 Videos


អ្នកនាង គង់ សុជាតិ កំពុងអ៊ុតមើលថាខ្លួនពិតជាមានកូនឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីបាត់រដូវជិតបីខែ ទោះបីជាមិនទាន់បញ្ជាក់ប្រាប់លំអិតអំពីរឿងនេះក្តី គង់ សុជាតិ ពិតជាត្រេតអរនូវដំណឹងនេះខ្លាំងណាស់ នាងថែមទាំងបង្ហាញតំរុញខ្លះៗថា នាងពិតជាកំពុងមានផ្ទៃពោះយ៉ាងពិតប្រាកដ ។

គង់ សុជាតិ ត្រេ​ក​អរ​ពេល​បាត់​រដូវ ៣ ខែ​

ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់មួយឈុតនេះ កាលពីយប់ម៉ិញក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់ ពៅ លីដា បង្ហាញឲ្យឃើញថា អ្នកនាង គង់ សុជាតិ កំពុងមានផ្ទៃពោះយ៉ាងពិតប្រាកដ ពីព្រោះពោះរបស់នាងខ្ទាតធំជាងមុនគួរឲ្យកត់ សម្ពាល់ សូម្បីតែមិត្តភក្តិសិល្បៈដែលបានចូលរួមសុទ្ធតែនិយាយថា គង់ សុជាតិ ពិតជាមានកូនមែន ។

គង់ សុជាតិ ត្រេ​ក​អរ​ពេល​បាត់​រដូវ ៣ ខែ​

អ្នកនាង គង់ សុជាតិ បានឆ្លើយតបថា នាងបានបាត់រដូវជាច្រើនខែមកហើយ ហើយនាងក៏មិនទាន់បានទៅពិនិត្យមើលថាមានកូនឬយ៉ាងណាទេ ? នាងកំពុងអ៊ុតមើល ។ ទោះបីជាមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីរឿងមានផ្ទៃពោះក្តី តែ គង់ សុជាតិ បង្ហាញតំរុយជាច្រើនថានាងពិតជាមានផ្ទៃពោះយ៉ាងពិតប្រាកដ ចុងក្រោយ អ្នកនាង គង់ សុជាតិ បានបន្ថែមថា លទ្ធផលនឹងបានដឹងនៅថ្ងៃទី១០ខែសីហានេះបន្ទាប់ពីនាងទៅមន្ទើរពេទ្យពិនិត្យមើលផ្ទៃពោះ ៕ អាលីណា

គង់ សុជាតិ ត្រេ​ក​អរ​ពេល​បាត់​រដូវ ៣ ខែ​គង់ សុជាតិ ត្រេ​ក​អរ​ពេល​បាត់​រដូវ ៣ ខែ​គង់ សុជាតិ ត្រេ​ក​អរ​ពេល​បាត់​រដូវ ៣ ខែ​គង់ សុជាតិ ត្រេ​ក​អរ​ពេល​បាត់​រដូវ ៣ ខែ​គង់ សុជាតិ ត្រេ​ក​អរ​ពេល​បាត់​រដូវ ៣ ខែ​គង់ សុជាតិ ត្រេ​ក​អរ​ពេល​បាត់​រដូវ ៣ ខែ​គង់ សុជាតិ ត្រេ​ក​អរ​ពេល​បាត់​រដូវ ៣ ខែ​