សំណាងណាស់!!!​ វាយកញ្ចក់រថយន្ត រំដោះក្មេងស្រីអាយុ ៤ ខួប ដែលត្រូវប៉ាម៉ាក់ភ្លេច (វីដេអូ)

រឿងភ្លេចកូនតូចក្នុងរថយន្ត តែងកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅបណ្តាប្រទេសមួយចំនួន ឥឡូវនេះបានកើតឡើងទៀតហើយ នៅមណ្ឌលចឺជៀង ប្រទេសចិន ។

CCTV របស់ចិនបានរាយការណ៍ថា ក្មេងស្រីអាយុ ៤ ខួប ត្រូវឪពុកម្តាយភ្លេចនៅក្នុងរថយន្តអូឌីបិទជិត ក្នុងសភាពអាកាសដ៏សែនក្តៅ ប៉ុន្តែសំណាងល្អត្រូវមហាជនរាយការណ៍ទៅប៉ូលិសជួយជាបន្ទាន់ ដោយមិនឃើញម៉ែឪរបស់ក្មេងមក ប៉ូលិសក៏សម្រេចចិត្តវាយកញ្ចក់រថយន្ត យកក្មេងស្រីចេញ ក្នុងសភាពបែកញើស ភ័យផង យំដង្ហក់ផង ព្រោះក្នុងរថយន្តក្តៅ ណាមួយគ្មានអុកស៊ីហ្សែនផង ៕ ពិជិតរដ្ឋ


Related Posts