ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »

6 Videos


គ្រាន់តែឃើញឈុតខ្លីៗនៅក្នុងរឿង « កំណត់ហេតុនាងនាថ » បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជន មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដោយម្នាក់ៗរងចាំមើលគ្រប់ៗគ្នា ។ ចំណែក ណាតាហ្សា ដែលសម្តែងជាតួអង្គនាងនាថ វិញ សង្ឃឹមថា តាមរយៈរឿងថ្មីនេះនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាក់ជាមិនខាន ។

ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »

ណាតាហ្សា គឺជាតារាសម្តែងជាតួអង្គនាងនាថដែលមានរូបរាងអាក្រក់គួរឲ្យខ្លាច ប៉ុន្តែនាងមិនអន់ចិត្តនោះទេនៅពេលដែលគេជ្រើសរើសនាងសម្តែងជាតួអង្គបែបនោះ ផ្ទុយទៅវិញ នាងបែរជាសប្បាយចិត្ត និង ពេញចិត្តដែលបានគេជ្រើសរើសឲ្យសម្តែងតួអង្គនោះ ។

ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »

ណាតាហ្សា សង្ឃឹមថា តាមរយៈរឿង «កំណត់ហេតុនាងនាថ » នឹងផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ជាក់ស្តែងគ្រាន់តែរឿងនេះចេញឈុតខ្លីៗ គឺទទួលបានការគាំទ្រច្រើនហួសពីសំណាក់ទស្សនិកជន ហើយម្នាក់ៗរងចាំមើលគ្រប់ៗគ្នា ។ បើតាមគម្រោងរឿង « កំណត់ហេតុនាងនាថ » នឹងដាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅក្នុងខែសីហា នេះយ៉ាងយូរបំផុតគឺថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហានឹងដាក់បញ្ចាំងហើយ ។

ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា « កំណត់ហេតុនាងនាថ » គឺជាភាពយន្តខ្នាតធំថ្មីមួយរបស់ផលិតកម្ម ឥន្ត្រានិម្មិត ហ្វីលម៍ ដែលបានធ្វើការក្រុង ពាលីថតកាលពី ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ។

ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »

សូមទស្សនារូបភាពខ្លះៗដែល ណាតាហ្សា សម្តែងជាតួអង្គខ្មោចនាងនាថនៅក្នុងរឿង «កំណត់ហេតុនាងនាថ » ថាតើគួរឲ្យខ្លាច យ៉ាងណា ?សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា៕ អាលីណា

ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »ណា​តា​ហ្សា សង្ឃឹម​ខ្លាំង​ក្នុង​រឿង « កំណត់ហេតុ​នាង​នាថ »