ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះ

ពិធី​បើក​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​រដូវ​ក្ដៅ​ បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​ ក្នុង​ទីក្រុង​រីយ៉ូ ប្រទេស​ប្រេស៊ីល។

 

ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះប្រតិភូ និងអត្តពលិកកម្ពុជា (រូបថត៖ NOCC)

 

កម្ពុជា​ដែល​ជា​ប្រទេស​មក​ពី​តំបន់​អាស៊ី​ភាគ​អាគ្នេយ៍​បាន​បញ្ជូន​អត្តពលិក​ចំនួន​៦ រូប​ ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​លើ​៤ វិញ្ញាសា។ ចង់​ដឹង​ថា​ទិដ្ឋភាព​ពិធី​បើក​អូឡាំពិក​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​យ៉ាង​ណា​សូម​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម៖

 

ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​​បើក​កីឡា​អូឡាំពិក​ នៅ​ទីក្រុង​រីយ៉ូ​ ព្រឹក​នេះ

 

ដោយ៖ វីរ៉ុត
ប្រភព៖ OlympicRio