ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកយកព័ត៌មានកាសែត Daily Mail របស់អង់គ្លេសបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងនាង Juliana ដែលជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ ដោយនាងបាននិយាយប្រាប់ថា នៅក្នុងឱកាសនៃ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក Rio 2016 នេះ នាងនឹងប្តេជ្ញាដណ្តើមយកមេដាយមាសផ្នែកវិញ្ញាសារ «របរផ្លូវភេទ » ឲ្យខាងតែបាន ប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នករួមអាជីពដូចគ្នាចំនួន ១២០០០ នាក់ទៀតផងដែរ ។

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

សូមបញ្ជាក់ថា មុខរបររកស៊ីផ្លូវភេទនៅប្រទេសប្រេស៊ីល គឺជាមុខរបរមួយដែលងាយនឹងកើបលុយបាន ច្រើន និងងាយស្រួល ហើយក៏ជាមុខរបរមួយស្របច្បាប់ផងដែរ ។ ប៉ុន្តែបើតាមការបង្ហើបឲ្យដឹងពីប៉ូលីសនៅទី ក្រុង Rio de Janeiro គឺថា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិក Rio 2016 ដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ ២១ ខែសីហា នោះនឹងមានការចាត់វិធានការលើមុខរបររកស៊ីផ្លូវភេទ ។ ដូច្នេះតើនាងមានការបារម្ភពីការចាត់វិធានការរបស់ ប៉ូលីសដែរទេ? នាង Juliana ឆ្លើយថា ទៅបារម្ភធ្វើអ្វី ? ព្រោះប៉ូលីសក៏សុទ្ធតែជាម៉ូយដុំរបស់ខ្ញុំដែរតើ ។

នៅប្រទេសប្រេស៊ីល ចំពោះមុខរបរពេស្យាចា គឺជាមុខរបរមួយស្របច្បាប់ ដោយបនពេស្យានិមួយៗមានដាក់ស្លាកយីហោមិនខុសពីហាងលក់ទំនិញឡើយ ។ ដូច្នេះតំបន់ភ្លើងពណ៌នៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះរីកដូចផ្សិត ជាពិសេសតំបន់ Vila Mimosa គឺជាតំបន់ភ្លើងពណ៌ធំជាងគេ និងមានប្រវត្តិយូរលង់ជាងគេផងដែរ ។ នៅក្នុងតំបន់ Vila នេះសព្វថ្ងៃបានក្លាយជាទីផ្សារទំនើប ក្នុងការជួញដូរផ្លូវភេទ ដោយនៅទីនេះមានស្ត្រីវ័យក្មេងប្រកបដោយរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាង ៣០០០ នាក់សម្រាប់បម្រើសេវាផ្លូវភេទ ។

គេនៅចាំបានថា កាលប្រទេសប្រេស៊ីល ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ World Cup 2014 គឺអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្លូវភេទធ្លាប់កាក់កបម្តងរួចមកហើយ ។ ដូច្នេះ ក្នុងពេលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក Rio 2016 ដែលមានភ្ញៀវបរទេសធ្វើដំណើរមកទស្សនាច្រើននោះ គឺជាឱកាស ល្អសម្រាប់ពួកអ្នកប្រកបមុខរបរពេស្យាចា ៕គ ឡេង
ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016

ប្រភព៖ pmhotnews, modicanews

  • ស្រីពេស្យា​ប្រេ​ស៊ី​ល ជាង ១ ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ​អូឡាំពិក Rio 2016已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/06  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: