រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»

6 Videos


រឿងហូលីវូដ Suicide Squad របស់ក្រុមហ៊ុន DC ដែលកំពុងតែទាក់ទាញមហាជនពីគ្រប់បណ្តាប្រទេសលើពិភពលោក នឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងតាមបណ្តារោងកុននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ។

រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»

សម្រាប់ខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីមួយនេះ តារាអូស្ត្រាលីវ័យ ២៦ ឆ្នាំ នាង Maggot Robbie បានទាក់ទាញក្រសែភ្នែកពីមហាជនជាច្រើន ដោយសម្តែងជាតួអង្គ Harley Quinn ដែលជាតួអង្គម្នាក់នេះត្រូវគេសន្និដ្ឋានថាកើតរោគចិត្ត ។ នៅក្នុងរឿងនេះ ការតុបតែងរបស់នាង គឺដូចជាតួត្លុកម្នាក់ តែចង់ទេដឹងថា នាងស្រស់ស្អាតយ៉ាងណា គឺសូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»រូបថត​កំពូល​សិច​ស៊ី​របស់​តួអង្គ Harley Quinn ក្នុង​រឿង «Suicide Squad»