វៀតណាម ទទូច​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា​ជួយ​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​សហ​គម​ន៍​វៀតណាម​នៅ​កម្ពុជា​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-06-2016, 4:39 pm         3795

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132វៀតណាម ទទូច​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា​ជួយ​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​សហ​គម​ន៍​វៀតណាម​នៅ​កម្ពុជា​អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោក Le Hai Binh