​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ចំនួន ៥ ទើប​ពលរដ្ឋ​អាច​ចុះឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​បាន​ និពន្ធដោយ : រុង រឿង       August-06-2016, 5:59 pm         715

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ចំនួន ៥ ទើប​ពលរដ្ឋ​អាច​ចុះឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​បាន​