ប្រជាមតិ​សេចក្តីព្រាង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ថៃ មានន័យ​យ៉ាងដូចម្តេច​សម្រាប់​អនាគត​ប្រជាធិបតេយ្យ​ថៃ​? និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       August-06-2016, 6:59 pm         265

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ប្រជាមតិ​សេចក្តីព្រាង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ថៃ មានន័យ​យ៉ាងដូចម្តេច​សម្រាប់​អនាគត​ប្រជាធិបតេយ្យ​ថៃ​?យោធាហែរក្បួនជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតប្រជាមតិ (រូបភាព AFP)