​ជនជាតិ​អាមេរិក ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១ ក្នុងការ​ប្រ​កួតនិយាយ​ភាសា​ខ្មែរ​ និពន្ធដោយ : ម៉ៅ សុផា       August-06-2016, 9:08 pm         399

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​ជនជាតិ​អាមេរិក ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១ ក្នុងការ​ប្រ​កួតនិយាយ​ភាសា​ខ្មែរ​