លេចចេញរូបរាង iPhone ច្បាស់មួយកម្រឹតទៀតហើយតែមិនច្បាស់ថា iPhone 7 ឬ iPhone 6 SE?

លេចចេញរូបរាង iPhone ច្បាស់មួយកម្រឹតទៀតហើយតែមិនច្បាស់ថា iPhone 7 ឬ iPhone 6 SE?

មុនពេលក្រុមហ៊ុន Apple ដាក់ប្រកាស់ iPhone ជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួន មានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនបាននិយាយថា iPhone 7/7 Plus នឹងត្រូវ Apple

ដាក់ប្រកាសក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខ តែមានពាក្យចចាអារាមខ្លះបាននិយាយថា Apple នឹងដាក់បង្ហាញ iPhone 6 SE ទៅវិញ ដូច្នេះហើយយើងមិនអាចនិយាយបានទេថាក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះ

Apple នឹងដាក់បង្ហាញអ្វីឲ្យប្រាកដ? មានតែរង់ចាំមើលបន្តទៀតតែប៉ណ្ណោះ។

Image: លេចចេញរូបរាង iPhone ច្បាស់មួយកម្រឹតទៀតហើយតែមិនច្បាស់ថា iPhone 7 ឬ iPhone 6 SE?

ថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូបង្ហាញពីរូបរាង iPhone កាន់តែច្បាស់មួយកម្រឹតទៀត ដោយក្នុងនោះគេបានប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយនឹង iPhone​ 6s

បើទោះបីជាវីដេអូថ្មីនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្តីក៏យើងមិនអាចសន្មត់បានដែរថា iPhone 7 ឬ iPhone 6 SE? យ៉ាងណាគេរំពឹងទុកថា

សំនួរនេះនឹងមានអ្នកបំបែកនៅពេលជិតដល់ថ្ងៃដាក់បង្ហាញាខាងមុខ។ ចង់ដឹងថា រូបរាង iPhone ជំនាន់ថ្មីនេះប្លែកបែបណានោះសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា....

Image: លេចចេញរូបរាង iPhone ច្បាស់មួយកម្រឹតទៀតហើយតែមិនច្បាស់ថា iPhone 7 ឬ iPhone 6 SE?

Image: លេចចេញរូបរាង iPhone ច្បាស់មួយកម្រឹតទៀតហើយតែមិនច្បាស់ថា iPhone 7 ឬ iPhone 6 SE?

Image: លេចចេញរូបរាង iPhone ច្បាស់មួយកម្រឹតទៀតហើយតែមិនច្បាស់ថា iPhone 7 ឬ iPhone 6 SE?


---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
លេចចេញរូបរាង iPhone ច្បាស់មួយកម្រឹតទៀតហើយតែមិនច្បាស់ថា iPhone 7 ឬ iPhone 6 SE?

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
លេចចេញរូបរាង iPhone ច្បាស់មួយកម្រឹតទៀតហើយតែមិនច្បាស់ថា iPhone 7 ឬ iPhone 6 SE?

ចុះថ្ងៃទី 07 ខែសីហា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:30 ព្រឹក

Sovann2