លោក ថោង ខុន ថា​ភ្ញៀវទេសចរ​គាំទ្រ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ដំឡើងថ្លៃ​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       August-07-2016, 12:22 pm         178

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក ថោង ខុន ថា​ភ្ញៀវទេសចរ​គាំទ្រ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ដំឡើងថ្លៃ​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ​