ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កូរ៉េ​ បង្ហាញ​រូប​តារា​​​K-Pop ដែល​មាន​​ខ្នង​សិច​ស៊ី​ជាង​គេ

សមាជិក​តារា​ចម្រៀង ​និង​សម្ដែង​ជា​ច្រើន​នៅ​​ក្នុង​វិស័យ K-Pop សុទ្ធ​សឹង​តែ​មាន​​រូប​រាង​ស្រស់​ស្អាត និង​សមត្ថភាព​ខ្លាំង។​​ ​​ថ្មី​ៗ​នេះ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​របស់​​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​បាន​​​​បញ្ចេញ​​​រូបភាព​តារា​ស្រី​K-Pop៥​នាក់​​ដែល​​​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ខ្នង​សិចស៊ី​​ជាង​គេ។

 

តោះ​! ទៅ​មើល​តារា​​កូរ៉េ​ K-Pop ដែល​មាន​ខ្នង​សិចស៊ី​នោះ​មាន​នរណា​ខ្លះ ទស្សនា​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កូរ៉េ​ បង្ហាញ​រូប​តារា​​​K-Pop ដែល​មាន​​ខ្នង​សិច​ស៊ី​ជាង​គេ

 
ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កូរ៉េ​ បង្ហាញ​រូប​តារា​​​K-Pop ដែល​មាន​​ខ្នង​សិច​ស៊ី​ជាង​គេ

Euaerin អតីត​សមាជិក​ក្រុម 9MUSES

 

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កូរ៉េ​ បង្ហាញ​រូប​តារា​​​K-Pop ដែល​មាន​​ខ្នង​សិច​ស៊ី​ជាង​គេ
 

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កូរ៉េ​ បង្ហាញ​រូប​តារា​​​K-Pop ដែល​មាន​​ខ្នង​សិច​ស៊ី​ជាង​គេ
 

Hyorin សមាជិក​ក្រុម SISTAR
 

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កូរ៉េ​ បង្ហាញ​រូប​តារា​​​K-Pop ដែល​មាន​​ខ្នង​សិច​ស៊ី​ជាង​គេ
 

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កូរ៉េ​ បង្ហាញ​រូប​តារា​​​K-Pop ដែល​មាន​​ខ្នង​សិច​ស៊ី​ជាង​គេ
 

Tiffany សមាជិក​ក្រុម Girls’Generation
 

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កូរ៉េ​ បង្ហាញ​រូប​តារា​​​K-Pop ដែល​មាន​​ខ្នង​សិច​ស៊ី​ជាង​គេ
 

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កូរ៉េ​ បង្ហាញ​រូប​តារា​​​K-Pop ដែល​មាន​​ខ្នង​សិច​ស៊ី​ជាង​គេ
 

Wendy សមាជិក​ក្រុម Red Velvet
 

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កូរ៉េ​ បង្ហាញ​រូប​តារា​​​K-Pop ដែល​មាន​​ខ្នង​សិច​ស៊ី​ជាង​គេ
 

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កូរ៉េ​ បង្ហាញ​រូប​តារា​​​K-Pop ដែល​មាន​​ខ្នង​សិច​ស៊ី​ជាង​គេ
Gaeun អតីត​សមាជិក​ក្រុម Dal Shabet
 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ dispatch