ស្ទីល​​ស្លៀក​ពាក់​​​កាលីប​​ៗ Gubgib បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​កម្ពស់​តែ​១,៥៥ម

កម្ពស់​ទាប​នៅ​តែ​មិន​អាច​រារាំង​តារា​សម្ដែង​ល្បី​ឈ្មោះ​ថៃ Gubgib Samonthip ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​តារា​ដែល​មាន​ការ​ស្លៀក​ពាក់​ទាក់ទាញ​បាន។

 

ខុស​ដាច់​ពី​តារា​ស្រី​ល្បី​ឈ្មោះ​ទូទៅ​របស់​វិស័យ​សិល្បៈ​ថៃ តារា​សម្ដែង​ស្រី Gubgib Samonthip មាន​រាង​តូច​និង​កម្ពស់​ទាប​ត្រឹម​តែ ១,៥៥ម។ តែ​សួរ​ថា​កម្ពស់​មិន​សូវ​បាន​នេះ​អាច​រារាំង​តារា​របស់ “Club Friday The Series” មិន​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ស្លៀក​ពាក់​ទាក់​ទាញ​មួយ​រូប​បាន​ទេ? ចម្លើយ​គឺ​ទេ។ អ្នក​ម្ដាយ​កូន​១​រូប​នេះ​បាន​ប្រែ​ចំណុច​ខ្សោយ​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​ភាព​ទាក់​ទាញ​វិញ​ដោយ​ការ​ជ្រើស​រើស​សំលៀក​បំពាក់​ឲ្យ​ត្រូវ​នឹង​ដង​ខ្លួន​តូច​ច្រឡឹង​មួយ​នេះ។ តោះ! ទៅ​មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​របស់​ប្រពន្ធ​តារា​សម្ដែង Thassapak Hsu ទាំង​អស់​គ្នា៕

 

ស្ទីល​​ស្លៀក​ពាក់​​​កាលីប​​ៗ Gubgib បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​កម្ពស់​តែ​១,៥៥ម

 

ស្ទីល​​ស្លៀក​ពាក់​​​កាលីប​​ៗ Gubgib បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​កម្ពស់​តែ​១,៥៥ម

 

ស្ទីល​​ស្លៀក​ពាក់​​​កាលីប​​ៗ Gubgib បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​កម្ពស់​តែ​១,៥៥ម

 

ស្ទីល​​ស្លៀក​ពាក់​​​កាលីប​​ៗ Gubgib បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​កម្ពស់​តែ​១,៥៥ម

 

ស្ទីល​​ស្លៀក​ពាក់​​​កាលីប​​ៗ Gubgib បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​កម្ពស់​តែ​១,៥៥ម

 

ស្ទីល​​ស្លៀក​ពាក់​​​កាលីប​​ៗ Gubgib បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​កម្ពស់​តែ​១,៥៥ម

 

ស្ទីល​​ស្លៀក​ពាក់​​​កាលីប​​ៗ Gubgib បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​កម្ពស់​តែ​១,៥៥ម

 

ស្ទីល​​ស្លៀក​ពាក់​​​កាលីប​​ៗ Gubgib បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​កម្ពស់​តែ​១,៥៥ម

 

ស្ទីល​​ស្លៀក​ពាក់​​​កាលីប​​ៗ Gubgib បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​កម្ពស់​តែ​១,៥៥ម

 

ស្ទីល​​ស្លៀក​ពាក់​​​កាលីប​​ៗ Gubgib បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​កម្ពស់​តែ​១,៥៥ម

 

ស្ទីល​​ស្លៀក​ពាក់​​​កាលីប​​ៗ Gubgib បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​កម្ពស់​តែ​១,៥៥ម

 

ចុចអាន៖ចៀវៃ ចំណាយ​លុយ​​ខ្ទង់​ម៉ឺន​ដុល្លារ​លើ​រ៉ូប​មង្គល​ការ

 

ដោយ៖សុវណ្ណផៃ

រូបភាព៖IG