ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក

ជួបជាមួយ “អៀរែស Iriss” និង “អាបែស Abyss” ជាឆ្មាភ្លោះដែលស្រស់ស្អាតជាងគេក្នុងពិភពលោក។ ឆ្មាដែលជាមិត្តសំឡាញ់នឹងគ្នាមួយគូនេះមានភ្នែកមួយគូដ៏ស្រស់ស្អាតប្លែកពីគេគួរឱ្យទាក់ទាញ។ ការមានភ្នែកស្អាតមានន័យថា ភ្នែកទាំងគូមានពណ៌ខុសពីគ្នា។ ឧទាហរណ៍ ភ្នែកម្ខាងអាចមានពណ៌បៃតង ឬពណ៌ត្នោត និងភ្នែកម្ខាងទៀតមានពណ៌ខៀវ ឬក៏មានពណ៌ប្លែកៗផ្សេងៗទៀត។ បើតាមពាក្យចាស់ពីបុរាណបានតំណាលថា ភ្នែកទាំងសងខាងដែលមានពណ៌ខុសពីគ្នាអាចអនុញ្ញាតឱ្យទាំងមនុស្ស ឬសត្វអាចមើលឃើញពិភពមនុស្សរស់ និងមនុស្សស្លាប់បានយ៉ាងច្បាស់ទៀតផង។ ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនដឹងថានេះគឺជារឿងពិត ឬក៏យ៉ាងណាទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយដោយប្រាកដក្នុងចិត្តថា ការមានភ្នែកទាំងសងខាងដែលមានពណ៌ខុសគ្នាដូច្នេះពិតជាស្អាតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែន។ តោះទៅមើលរូបភាពរបស់ឆ្មាទាំងពីរនៅខាងក្រោមតើស្អាតគួរឱ្យសរសើរដែរឬទេ!

ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក

ប្រភព ៖ mohameas

  • ឆ្មាភ្លោះ​ភ្នែក​ពីរ​ពណ៌ដែល​​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/08  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: