អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​

6 Videos


តារាតារាសម្តែងប្រុសឯករាជ្យលោក អូត វ៉រ៉ាវុត (Oat Worawut) ដែលកសាងស្នាដៃសម្តែងទាំងនៅប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ និង ប៉ុស្តិ៍ ៧ ហើយដែលជាតារាសម្តែងក្នុងរឿង «អណ្តាតភ្លើងស្នេហា» (Fai Ruk Plerng Kaen) ទើបតែស្គាល់រសជាតិជាឪពុកលើកដំបូងក្នុងវ័យ ៤៤ ឆ្នាំ ជាមួយនឹងភរិយាវ័យ ២៣ ឆ្នាំ ដែលជាអ្នកក្រៅពិភពសិល្បៈអ្នកនាង ជីណា អាំនហា។

អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ថ្មីៗនេះ កូនប្រុសរបស់លោកទើបតែចាប់កំណើតដោយសុវត្ថិភាពធ្វើឱ្យក្តីសុបិនដែលចង់ក្លាយជាឪពុកបានក្លាយជាការពិត ហើយមុខមាត់កគួរឱ្យស្រឡាញ់ និង ក្នាញ់ខ្លាំងណាស់។

អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ប្រវត្តិស្នេហារវាងលោក អូត វ៉រ៉ាវុត និង ភរិយាគឺបានស្គាល់គ្នាទើបតែ ៩ ខែប៉ុណ្ណោះ ក៏សម្រចចិត្តប្រកាសរៀបការ ដោយអ្វីដេលធ្វើឱ្យឱ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគឺភរិយារបស់លោកកំពុងពរពោះក្នុងកូនក្នុងផ្ទៃដោយមិនទាន់មានពិធីរៀបការ ប៉ុន្តែលោក អូត វ៉រ៉ាវុត ក៏បានបកស្រាយដែលថា ពិធីរៀប

អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​ការនឹងកើតមានពេលដែលកូនក្នុងផ្ទៃរបស់ភរិយាមានអាយុ ៣ ខែ ព្រោះចង់ឱ្យកូនបានចូលរួមភាពរីករាយ និង សុភមង្គលរបស់ឪពុកម្តាយ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក៏សូមសម្តែងភាពរីករាយជូនចំពោះលោក អូត វ៉រ៉ាវុត ដែលបានក្លាយជាឪពុកក្មេងបានដូចបំណង៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​អូត វ៉​រ៉ាវុត ចូលវ័យ​​អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ទើប​ស្គាល់​រសជាតិ​មានកូន​នឹង​គេ​